Cystatin C (S-)

Systemet S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk kemi
Indikation / Bedömning

Skattning av njurfunktion: glomerulär filtrationshastighet, GFR.
• Cystatin C-baserad GFR-beräkning bör beställas initialt i en utredning, speciellt om endast lätt njurpåverkan misstänkts.

• Cystatin C är användbar för skattning av GFR hos barn.

• Analysen bör beställas när det kan förväntas att orsaka andra än GFR påverkar nivån av kreatinin, t ex hos äldre och andra patienter med reducerad muskelmassa.

Vid läkemedelsdosering
Vid dosering av vissa potentiellt toxiska läkemedel, som utsöndras via njurarna genom glomerulär filtration, bör absolut (ej kroppsytenormaliserat) GFR (mL/min) användas.
Absolut GFR kan beräknas från kroppsytenormaliserat GFR med hjälp av en omräkningsmotor på Internetsidan http://www.egfr.se/eGFRse.htm genom att knappa in relativt GFR samt längd och vikt.

Material/Provtagning

Serumlrör, gul propp.

Hantering/Hållbarhet Centrifugerat prov är hållbart 5 dygn i rumstemperatur eller kylskåp. Vid längre tids förvaring skall serum hällas av och frysas vid -20°C och skickas fryst till laboratoriet.
Se vidare info >>
Svarsrutin Analyseras dagligen.
Referensintervall

Pt-eGFR(CystC) relativ beräknas (formel CAPA) om S-Cystatin C beställts och patientens ålder är >1 år. Pt-eGFR(CystC) relativ lämnas ut i intervallet 5-90 mL/min/1,73m2. Lägre värden anges som < 5 och högre som > 90 mL/min/1,73m2.
Pt-eGFR(medel) relativ beräknas om både
Pt-eGFR(CystC) relativ och Pt-eGFR(Krea) relativ beräknats.

S-Cystatin C:

7 d - 5 mån

0,80 – 1,60

mg/L

6 – 12 mån

0,77 – 1,10

mg/L

1 – 49 år

0,60 – 1,10

mg/L

50 – 59 år

0,68 – 1,25

mg/L

60 – 69 år

0,72 – 1,34

mg/L

> 70 år

0,75 – 1,44

mg/L

eGFR

< 2 år

Ref. interv. saknas

ml / min / 1,73 m 2

2 - 17 år

> 90

ml / min / 1,73 m 2

18 - 50 år

> 80

ml / min / 1,73 m 2

51 - 65 år

> 60

ml / min / 1,73 m 2

 > 65 år

> 60

ml / min / 1,73 m 2

 

 

 

Referensintervall för patienter över 65 år är dåligt underbyggda män GFR under 60 ml / min / 1,73m2 kroppsyta talar för njursjukdom.

EDI-koder

S-Cystatin-C: NPU23745
Pt-eGFR (CystC) relativ: ML200898
Pt-eGFR (medel) relativ: ML200900

Senast uppdaterad

28 januari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00