ESBL och ESBLcarba, screening

Indikation

Provtagning för ESBL och ESBL-CARBA sker i enlighet med riktlinjer framtagna i respektive region.

Riktlinjer för provtagning av anmälningspliktiga resistenta bakterier inom Region Stockholm finns här

Specialitet

Klinisk mikrobiologi

Utförande laboratorium

Karolinska Universitetslaboratoriet

Beställningsrutin, remiss, remissuppgifter

Remisser och svar

Analyser/undersökningar beställs elektroniskt eller på pappersremiss Mikrobiologi. 

Två beställningsmöjligheter föreligger:

  1. ESBL- och ESBL-CARBA-screening
    Beställ: ESBL (inklusive ESBL-CARBA), faeces alternativt övrigt. 
  2. Enbart ESBL-CARBA. Analysen kan användas vid smittspårning där indexfallet är känt.
    Beställ: ESBL-CARBA, smittspårning (faeces, stomi, sår, urin, övrigt). 

Odling för andra bakterier beställs separat, se aktuella provtagningsanvisningar.

Övrig information

För mer information, vänligen se Karolinska Universitetslaboratoriets provtagningsanvisningar

Alternativa sökord

  • Extended spectrum beta-lactamase
  • ARB
  • MRB.
Senast uppdaterad

15 mars 2021

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00