Fenobarbital (S-)

System S-
Specialitet Klinisk Farmakologi
Utförande laboratorium Karolinska Universitetslaboratoriet
Remiss Klinisk-Kemi
Speciella remissuppgifter

Ange på remissen:
 Läkemedelsnamn: Fenemal, Liskantin, Mysoline
  - provtagningsdatum och klockslag 
  - datum och klockslag för senast intagen dos 
  - aktuell dos
  - datum för senaste dosjustering och föregående dos 
  - övriga läkemedel 
  - frågeställning

Material/Provtagning

Prov tas före morgondos.
Na-heparinrör, mörkblå propp, eller rör utan tillsats, röd propp.


Se vidare information >>

Referensintervall

Se svar

Senast uppdaterad

28 januari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00