Homocystein (P-)

System P-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

Vid misstanke på B12-brist, folatbrist samt kardiovaskulär ”riskmarkör”.

Material/Provtagning

Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp, eller
Gelrör, gul propp.
 

Patienten bör vara fastande, dock inget krav. Om möjligt bör proverna sättas på is efter provtagningen för att minimera ökningen av homocysteinkoncentrationen på grund av syntes från röda blodkroppar. Ökningen kan uppgå till 10-20 %.

Hantering/Hållbarhet

Centrifugeras inom 1 timme. Om provet förvaras på is ska centrifugering ske inom 4 timmar.
Efter centrifugering är provet hållbart 7 dyng i kylskåp, utan att hällas av. Vid längre tids förvaring skall serum hällas av och frysas vid -20 °C, och skickas fryst till laboratoriet.

Svarsrutin

Analyseras dagligen.

Referensintervall

< 15 år: < 10 µmol/L
≥ 15 år: < 15 µmol/L

Ackrediterad Ja
EDI-kod NPU04073
Senast uppdaterad

28 februari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00