Influensa- och RS-virus (snabb analys)

Indikation

Misstanke om infektion med influensavirus typ A eller B

Misstanke om infektion med RS-virus

Specialitet

Klinisk mikrobiologi

Utförande laboratorium

SYNLAB Sverige

Metod

Molekylär påvisning (RNA)

Beställningsrutin, remiss, remissuppgifter

Remisser och svar

Analyser/undersökningar beställs elektroniskt eller på pappersremiss Mikrobiologi.

Beställ: Influensa A, B, RS-SNABB PCR
Ingående analyser: Inflensavirus typ A- och B-RNA, RS-virus-RNA

Vid misstanke om andra virus än influensa- och RS-virus, se aktuell provtagningsanvisning för luftvägsvirus.

Provtagning

Bilder på materiel

Nasofarynxsekret

Provtagningsmateriel: Virusset, tunn alternativt Bakt. set, blå kork.  

Beskrivning: Lyft patientens nästipp för att vidga näsöppningen. För in pinnen längs näsbotten tills spetsen når nasofarynx. Låt ligga kvar i 10-15 sekunder. Placera pinnen i röret och bryt av pinnen vid skåran mot kanten av röret. Skruva på korken.

Förvaring och transport

Förvaring: Prov förvaras i kyl fram till transport.

Transport: Prov bör nå laboratoriet inom 24 timmar från provtagning.

Svarsrutiner

Remisser och svar

Svar lämnas samma dag eller dagen efter att provet ankommit till laboratoriet.

Referensintervall

Saknas

Ackreditering

Ackrediteringens omfattning

Ja

Datakoder (EDI/NPU)

Saknas

Övrig information

Saknas

Alternativa sökord

Saknas

Senast uppdaterad

12 februari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00