Kreatininclearance (Pt-)

System Pt-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium Karolinska Universitetslaboratoriet
Speciella remissuppgifter

Kreatininclearence utförs inte på SYNLAB.

Material/Provtagning

Se Karolinska Universitetslaboratoriet, Provtagningsanvisningar.

Övrigt

Analysen Pt-Kreatininclearence läggs ned och istället rekommenderas analysen S-Cystatin C och beräkning av estimerat relativt GFR (eGFR, relativt). Detta eGFR är kroppsytenormaliserat och anges i enhetn mL/minut/1,73 m2. För dosering av njurutsöndrande läkemedel skall patientens absoluta (ej kroppsytenormaliserade) GFR i mL/minut användas. Detta kan räknas ut från patientens kropssytenormaliserade eGFR (mL/minut/1,73 m2), vikt (kg) och längd (cm) på www.egfr.se.
Se även S-Kreatinin.

Senast uppdaterad

12 februari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00