MCH (B-Rtc-)

Hemoglobin, massa (B-Rtc-)

System B-Rtc-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi,
tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

Låga värden är en känslig indikator på järnbrist. B-Rtc-MCH har främst studerats hos dialyspatienter. En vanligt förekommande beslutsgräns för funktionell järnbrist hos hemodialyspatienter är < 29 pg.

Material/Provtagning

EDTA-rör, lila propp.
Obs! 10 ml-rör kan ej analyseras!
Blanda minst 10 gånger omedelbart efter provtagning.

Hantering/Hållbarhet

Efter provtagning ska röret förvaras i kyl i väntan på transport till SYNLAB Medilab.
EDTA-rör är hållbart två dygn i kyl. Om analys inte kan ske inom 24 timmar skall provet förvaras i kylskåp

Svarsrutiner Analyseras dagligen.
Referensintervall
> 17 år   24 - 36
Enhet: pg
Övrigt Analysen ingår inte B-Blodstatus utan beställs separat.
EDI-kod ML200576
Senast uppdaterad

13 februari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00