Renin (masskoncentration) (P-)

System P-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium Karolinska Universitetslaboratoriet
Remiss Klinisk kemi
Material/Provtagning EDTA-rör, lila propp
Blodprovet får inte kylcentrifugeras eller förvaras i kylskåp.
Hantering/Hållbarhet EDTA-röret får inte kylcentrifugeras eller förvaras i kylskåp.
Centrifugera inom 4 timmar och häll av plasman. Förvaras och skickas vid rumstemperatur om ankomst till klinisk kemi senast påföljande dag. Vid längre tids förvaring skickas plasman fryst.
OBS! Vid sambeställning av P-Renin och P-Aldosteron, följ provtagningsanvisning för P-Renin. 
För mer info, se Karolinska Universitetslaboratoriet
Referensintervall

Liggande

2,8 - 40 mIE/L

Uppegående

4,4 - 46 mIE/L

Senast uppdaterad

15 februari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00