TSH (S-)

Tyreotropin

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi,
tel. 08-123 191 60
Remiss Elektronisk i TakeCare
Elektronisk i LabPortalen
Pappersremiss: Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

Förstahandsanalys vid misstanke på rubbad tyreoideafunktion eller vid terapikontroll. Provtagning för analys av S-TSH och S-fT4 vid kontroll av tyroxinbehandling, bör utföras på morgonen innan patienten tar sin Levaxindos (24 timmar efter senaste dos).

Vid påbörjad tyroxinbehandling samt vid dosändring bör mätning av S-TSH och S-fT4 utföras tidigast sex veckor senare, eftersom det tar lång tid innan TSH-koncentrationen stabiliseras.

Material/Provtagning

Serumrör, gul propp.
 

Hantering

Se Provberedning >>>

Transport

Se Packning och transport av prover >>>

Hållbarhet

Hållbarhet för centrifugerat prov vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Temperatur Längsta förvaringstid
Rumstemperatur, 20 till 25°C 5 dygn
Kyla, 2 till 8°C 7 dygn


Vid längre tids förvaring ska serum hällas av och frysas vid -20 °C och skickas fryst till laboratoriet.

Svarsrutiner Analyseras dagligen.
Referensintervall
  Ålder  Referensintervall mE/L  
0-12 månader 0,88-5,42
1-5 år      Flickor 0,66-4,75
                 Pojkar 0,67-4,50
 6-20 år   Flickor 0,47-4,13
                 Pojkar 0,58-3,59
> 20 år 0,40 - 4,00 

 

Ackrediterad Ja
Kod vid elektronisk beställning
(EDI-kod)
NPU03577
Produktnummer
(ses på fakturor m.m.)
NPU03577
Senast uppdaterad

8 december 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00