TSH (S-)

Tyreotropin

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi,
tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk kemi
Indikation/Bedömning

Förstahandsanalys vid misstanke på rubbad tyreoideafunktion eller vid terapikontroll. Provtagning för analys av S-TSH och S-fT4 vid kontroll av tyroxinbehandling, bör utföras på morgonen innan patienten tar sin Levaxindos (24 timmar efter senaste dos).

Vid påbörjad tyroxinbehandling samt vid dosändring bör mätning av S-TSH och S-fT4 utföras tidigast sex veckor senare, eftersom det tar lång tid innan TSH-koncentrationen stabiliseras.

Material/Provtagning

Serumrör, gul propp.
 

Svarsrutiner Analyseras dagligen.
Referensintervall
  Ålder  Referensintervall   
0-12 månader 0,88-5,42
1-5 år      Flickor 0,66-4,75
                 Pojkar 0,67-4,50
 6-20 år   Flickor 0,47-4,13
                 Pojkar 0,58-3,59
> 20 år 0,40 - 4,00 

mE/L
Minsta mätbara koncentration: 0,015 mE/L

Referens: Chan MK, et al. Clin Biochem 2009;42:885-91.

Ackrediterad Ja
EDI-kod NPU03577
Senast uppdaterad

17 januari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00