Troponin T (S-)

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Speciella remissuppgifter Endast S-Troponin T utförs rutinmässigt.
Troponin T och Troponin I är likvärdiga för diagnostik av akut hjärtinfarkt. Vid beställning av troponin T och/eller troponin I, eller om bara ”Troponin” anges på remissen så kommer rutinmässigt endast analysen S-Troponin T att utföras.
Om S-Troponin I av någon särskild anledning önskas analyserad, var god kontakta laboratoriet.
Indikation/Bedömning

- Misstanke om akut hjärtinfarkt
- Riskbedömning vid akut koronart syndrom
- Bedömning av kardiovaskulär risk hos patienter med kronisk njursvikt

Material/Provtagning

Serumrör, gul propp.
  

 Hantering/Hållbarhet Centrifugeras inom 2 timmar. Hållbart 1 dygn i kyl. Om inte analysen sker inom 1 dygn skall provet hällas av och frysas. 
Svarsrutiner Analyseras dagligen.
Referensintervall

Referensintervall: <15 ng/L
Beslutsgräns för akut myokardskada: >14 ng/L

Övrigt

Den nya högkänsliga troponin T-medoden kan mäta ned till 5 ng/L. Den lägsta nivån med CV <10% är 13 ng/L. Den 99:e percentilen hos friska kontrollpersoner är 14 ng/L.

EDI-kod NPU27501
Senast uppdaterad

17 januari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00