Urea (S-)

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

Bedömning av vattenbalansen och förändringar i protein- och aminosyraomsättningen. Värdering av toxiska symptom vid uremi.

Material/Provtagning

Serumrör, gul propp.

Hantering/Hållbarhet Se information >>
Centrifugerat prov är hållbart 7 dygn i rumstemperatur eller kylskåp.
Vid längre tids förvaring skall serum hällas av och frysas vid -20°C och skickas fryst till laboratoriet.
Svarsrutiner Analyseras dagligen.
Referensintervall
1 - 4 v 2,1 - 8,8
1 - 12 mån 2,1 - 6,5
1 - 10 år 3,1 - 7,8
11 - 17 år 2,7 - 7,1
Kvinnor 18 - 50 år 2,6 - 6,4
Män 18 -50 år 3,2  - 8,1
Kvinnor > 50  år 3,1 - 7,9
Män > 50 år 3,5 - 8,2

Enhet: mmol/L

Ackrediterad Ja
EDI-kod NPU01459
Senast uppdaterad

15 februari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00