Valproat (S-)

System S-
Specialitet Klinisk farmakologi
Utförande laboratorium Karolinska Universitetslaboratoriet
Remiss Klinisk kemi
Speciella remissuppgifter

Ange på remiss:

  • provtagningsdatum och klockslag
  • datum och klockslag för senast intagen dos
  • aktuell dos
  • datum för senaste dosjustering och föregående dos
  • aktuell uppgift om avvikelser i P-albumin, P-kreatinin samt vikt kan vara av stor betydelse
  • övriga läkemedel
  • frågeställning
Material/Provtagning

Prov tas före morgondos.
Serumrör, röd eller gul propp, eller Na-heparinrör, mörkblå propp, eller rör med koagulationsaktivator, röd propp.

Hantering/Hållbarhet

Se Karolinska Universitetslaboratoriets provtagningsanvisningar

Referensintervall

Se svar

Senast uppdaterad

26 oktober 2020

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00