cANCA (S-)

Cirkulerande antikroppar mot cytoplasma i neutrofila granulocyter

System S-
Specialitet Klinisk Immunologi/Transfusionsmedicin
Utförande laboratorium Karolinska Universitetslaboratoriet
Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

Vid  snabbt progredierande glomerulonefrit, vaskulitsjukdom t ex Wegeners granulomatos.
Se vidare information >> 

Material/Provtagning

Gelrör, gul propp.

Referensintervall

Se svar

Senast uppdaterad

28 januari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00