Angående upphandling av laboratoriemedicinska tjänster

Upphandling inom Region Stockholm

Det nya avtalet för tjänster inom klinisk laboratoriemedicin började gälla den 27 april 2019.

Som avtalsvillkoren i vårdvalen säger, och som förtydligades av SLL under upphandlingsprocessen, så har vårdgivare som har fullt kostnadsansvar för specifika analyser rätt att nyttja andra leverantörer än de som SLL upphandlat om denna leverantör är ackrediterad av Swedac eller motsvarande organ.

SYNLAB är ackrediterade av Swedac och vi vill med denna information informera er om att ni även fortsättningsvis, då det nya avtalet träder i kraft, är fortsatt välkomna att skicka prover till oss då ni har eget kostnadsansvar.

1. För er som har fullt kostnadsansvar för laboratoriemedicinsk service
Vårdgivare som har fullt kostnadsansvar för klinisk patologi/cytologi, klinisk kemi och klinisk mikrobiologi kan precis som tidigare skicka sina prover till SYNLAB.

2. För er som inte har fullt kostnadsansvar för klinisk patologi/cytologi men har kostnadsansvar för klinisk kemi och klinisk mikrobiologi
Vårdgivare som har fullt kostnadsansvar för klinisk kemi och klinisk mikrobiologi, och har SYNLAB som leverantör, men inte har fullt kostnadsansvar klinisk patologi/cytologi (vårdcentraler) kan skicka även sina patologi/cytologiprover till oss (för samtransport av proverna) så ombesörjer vi att dessa skickas vidare till upphandlat laboratorium. Alternativt så skickar ni patologi/cytologiproverna direkt till upphandlat laboratorium.

Fullständig laboratoriemedicinsk service och Närlab
SYNLAB erbjuder fullständig laboratoriemedicinsk service inom klinisk kemi, klinisk patologi/cytologi och klinisk mikrobiologi. Du kan välja om du vill ta proverna själv och skicka till oss (vårt Centrallaboratorium är beläget i Täby) eller om du vill hänvisa dina patienter till något av våra Närlaboratorier. För aktuella Närlaboratorier, se Här finns vi

Hög tillgänglighet och snabba svar
För oss är det viktigt att ha hög tillgänglighet och snabba svarstider. De flesta Klin-kem lab-svar skickas ut från oss samma dag som provet anländer. Du som har elektroniska remisser/svar erhåller svaret samma dag.

Så här blir du kund hos oss
Om du idag inte är kund hos oss var vänlig kontakta Lena Nenzell 08-123 192 43 alt e-mail: lena.nenzell@synlab.se för introduktion och information.

Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med alla tidigare kunder och hälsar våra nya kunder varmt välkomna! Har du frågor – kontakta oss gärna.