Närlaboratorier

Här nedan ser du listan med våra Närlaboratorier. Behöver du som vårdgivare hjälp med provtagning på andra platser så kan vi hjälpa till med detta via våra provtagningspartners, kontakta kundtjänst. Kundtjänst kan även hjälpa till med provtagning vid event eller liknande.

Närlaboratorierna utför flertalet provtagningar, belastningar och analyser enligt remittentens önskemål och beställning. Samtliga analyser som utförs på närlaboratorierna analyseras i samband med provtagningen och besvaras efter utförd analys samma dag. Vilka analyser som utförs på de olika närlaboratorierna skiljer sig något men exempel på analyser som utförs lokalt på närlaboratorierna är:  

  • Hb
  • Glukos
  • CRP
  • PK(INR)
  • Urinstatus
  • SR
  • Strep-A
  • D-dimer(på vissa närlab)

 

 

 

 

Våra svarstider vid akuta provtagningar av ovanstående analyser är maximalt 15 min.


Klicka här för detaljerad information om våra Närlaboratorier