ANA IF IGG (S-)

Antinukleära antikroppar

System S-
Specialitet Klinisk kemi/Immunologi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss

Elektronisk i TakeCare
Elektronisk i LabPortalen
Pappersremiss: Klinisk-Kemi

Beställning

ANA IF IgG ingår i gruppen ANA screening tillsammans med Anti-dsDNA och Anti-ENA

Indikation/Bedömning

Vid utredning av bindvävssjukdom, kollagenos och SLE.

Vid analys av antinukleära antikroppar (ANA) rekommenderas i första hand S-ANA screening som innefattar analyserna S-ANA (IF), S-Anti ENA (FEIA) och S-Anti-dsDNA. Om endast S-ANA (IF) och inte S-ANA screening analyseras kan enskilda ANA-specificiteter såsom främst SS-A (Ro60 och Ro52) och Jo-1 missas.

Vid positiv ANA ≥ 300 titer med homogent, kornigt eller nukleolärt mönster utförs anti-ENA screening samt anti-dsDNA.
Vid positiv anti-ENA screening analyseras specificiteten mot de ingående antikropparna anti-SSA, anti-SSB, anti-centromerer, anti-Scl-70, anti-RNP70, anti-RNP(U1), anti-Sm, anti-jo-1.

Om gränsvärden erhålls vid stark klinisk misstanke om inflammatorisk systemsjukdom, kan det vara av värde att ta om prover efter en tid för att se om antikroppskoncentrationen är stigande.

Som screening-metod för anti-dsDNA används en fluoro enzyme immunoassay (FEIA) som har hög sensitivitet för SLE. S-Anti-dsDNA (FEIA) < 10 kE/L innebär normal koncentration av antikroppar mot dsDNA och ingen ytterligare analys utförs.

Vid S-Anti-dsDNA (FEIA) 10 kE/L kompletteras automatiskt med mätning av S-Anti-dsDNA med indirekt immunofluorescens (IIF) mot Crithidia luciliae. S-Anti-dsDNA (IIF) har lägre sensitivitet men högre specificitet än S-Anti-dsDNA (FEIA) för SLE.

Se vidare information >>>

Material/Provtagning

Gelrör, gul propp.

Hantering

Se Provberedning >>>

Transport

Se Packning och transport av prover >>>

Hållbarhet

Hållbarhet för centrifugerat prov vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Temperatur Längsta förvaringstid
Kyla, 2 till 8 °C 14 dygn


Vid längre tids förvaring ska serum hällas av och frysas vid -20 °C och skickas fryst till laboratoriet.

Svarsrutin

Analyseras minst en gång per vecka

Referensintervall

<300 titer

Ackrediterad

Ja

Kod vid elektronisk beställning
(EDI-kod)
NPU28706
Kan inte beställas enskilt, ENA screening ingår i ANA screening, ML201153
Produktnummer
(på fakturor m.m.)
SLL51134
Alternativa sökord Antinukleära antikroppar, ANF
Senast uppdaterad

12 juni 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00