ApoB/ApoA1-kvot (S-)

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

Räknas ut efter analys av ApoB och ApoA1. Apolipoproteiner kan ha värde för riskbedömningen i fall när konventionell lipidprofil med totalkolesterol, LDL-kolersterol, HDL-kolesterol och triglycerider inte ger tillräckligt klart beslutsunderlag. Förhöjd ApoB/ApoA1-kvot (kvinnor ≥ 0,6; män ≥ 0,7) indikerar förhöjd risk för arterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom.

Önskvärd nivå ApoB/ApoA1-kvot: Kvinnor < 0,6; män < 0,7.

Material/Provtagning

Serumrör, gul propp.

Referensintervall

0,4 - 1,2

Ackrediterad Ja
EDI-kod NPU26906
Senast uppdaterad

28 januari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00