ESBL-screening

Indikation

Provtagning för ESBL och ESBL-CARBA sker i enlighet med riktlinjer framtagna i respektive region.

Riktlinjer för provtagning av anmälningspliktiga resistenta bakterier inom Region Stockholm finns här.

Specialitet

Klinisk mikrobiologi

Utförande laboratorium

SYNLAB Sverige

Metod

Odling 

Beställningsrutin, remiss, remissuppgifter

Remisser och svar

Analyser/undersökningar beställs elektroniskt eller på pappersremiss Mikrobiologi. 

Beställ:

  • ESBL (inklusive ESBL-CARBA), faeces
  • ESBL-CARBA, smittspårning faeces
  • ESBL-CARBA, smittspårning övrigt 

Provtagning

Bilder på materiel

 

 

 

 

Feces

Provtagningsmateriel: Bakt. set, rosa kork. 

 

Beskrivning

Fecesprov efter avföring:

Ta provet genast efter avföring innan torkning med papper. Stryk provtagningspinnen mot ändtarmsöppningen. Kontrollera att det finns avföring på pinnen. En liten mängd avföring på pinnens spets är tillräcklig mängd. Stoppa pinnen i röret, bryt av pinnen mot rörets kant och skruva på korken.

Då avföringsprov ej kan presteras:

För upp provpinnen ungefär 5 cm i ändtarmsöppningen och snurra provpinnen ett par gånger innan den dras ut.     

Övrigt

Provtagning sker enligt respektive provtagningsanvisning. Ange provtyp och lokalistation. 

Förvaring och transport

Förvaring: Prov förvaras i kyl fram till transport.

Transport: Prov bör nå laboratoriet inom 24 timmar från provtagning. 

Svarsrutiner

Remisser och svar

Svar lämnas vanligen 2-3 vardagar efter att provet ankommit till laboratoriet. 

Referensintervall

Saknas

Ackreditering

Ackrediteringens omfattning

Ja. Se ackrediteringens omfattning för information om vilka provtagningsmaterial som är ackrediterade.

Datakoder (EDI/NPU)

Saknas

Övrig information

Vid växt av karbapenemresistenta Acinetobacter och Pseudomonas rapporteras även detta. 

Alternativa sökord

  • Extended spectrum beta-lactamase
  • ARB
  • MRB.
Senast uppdaterad

2 oktober 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00