Luftvägsvirus

Indikation

Misstanke om infektion med influensavirus typ A eller B, RS-virus och/eller SARS-CoV-2-virus

Specialitet

Klinisk mikrobiologi

Utförande laboratorium

SYNLAB Sverige

Metod

Nukleinsyrapåvisning (PCR)

Remissuppgifter, beställning och provtagning

Remisser och svar

Analyser/undersökningar beställs elektroniskt eller på pappersremiss Mikrobiologi.

Beställ: Luftvägspanel-Primärvård

Ingående analyser: Influensavirus typ A- och B, RS-virus, SARS-CoV-2.

Provtagningsmateriel: Virusset, tunn alternativt Bakt. set, blå kork.  

Beskrivning: 

  • Lyft patientens nästipp för att vidga näsöppningen.
  • För in pinnen längs näsbotten tills spetsen når nasofarynx. Låt ligga kvar i 10-15 sekunder.
  • Placera pinnen i röret och bryt av pinnen vid skåran mot kanten av röret. Skruva på korken.

Provtagningsmateriel

Bilder på materiel

Virusset, grön kork, tunn pinne

Bakt. set, blå kork.

Förvaring och transport

Förvaring: Prov förvaras i kyl fram till transport.

Transport: Prov bör nå laboratoriet inom 24 timmar från provtagning.

Svarsrutiner

Remisser och svar

Svar lämnas samma dag eller dagen efter att provet ankommit till laboratoriet.

Referensintervall

Saknas

Ackreditering

Ackrediteringens omfattning

Ja

Datakoder (EDI/NPU)

Saknas

Övrig information

Vid misstanke om andra virus än influensa-, RS-virus eller SARS-CoV-2-virus, se aktuell provtagningsanvisning för utvidgad luftvägspanel som utförs på Karolinska Universitetssjukhuset.

Alternativa sökord

  • Corona SARS-Cov-2, Influensa A och B, RS
Senast uppdaterad

20 juni 2024

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00