Klinisk patologi och cytologi

SYNLABs service omfattar patologi med specialisering på bland annat dermatopatologi och gastrointestinal patologi. Den cytologiska diagnostiken omfattar såväl punktionscytologi som exfoliativ cytologi.

Vårt laboratorium för klinisk patologi och cytologi är volymmässigt ett av de största laboratorierna i Skandinavien. Där vi kan ge en säker och snabb diagnostik av inkomna prover. SYNLABs läkare deltar i regelbundna konferenser på plats eller via telepatologi.

Patologi på Distans

SYNLAB kan även hjälpa till med diagnostik på distans om ni är digitala. Vi erbjuder även patologilaboratorier från hela landet att skicka färdigpreparerade glas för diagnostik av såväl patologi som cytologi.

Provtagningsanvisningar

Här hittar du information om våra analyser och provtagningsanvisningar inom klinisk patologi och cytologi.

Svarsrutiner och provsvar

Läs mer om våra svarsrutiner & svarstider.

Provmärkning

Socialstyrelsen har gett ut bestämmelser för hur märkning ska göras.

Packning och transport av prover

För att hanteringen av inkomna prover ska bli säker och smidig behöver de hanteras, packas och transporteras korrekt.

Ackrediteringsuppgifter

Laboratoriet är ackrediterat enligt SS-EN ISO 15189:2012.

Synpunkter och klagomål

Här kan du kontakta oss via e-post för att lämna synpunkter och klagomål.


Kontaktpersoner och läkare vid avdelningen för Klinisk patologi och cytologi

Per-Ove Sandberg 
Chefläkare, Laboratoriechef
SYNLAB Sverige
per-ove.sandberg@synlab.se
Linn Nilsson
Verksamhetschef
SYNLAB Sverige
08-123 192 45
linn.nilsson@synlab.se
Servet Eken
Specialistläkare
SYNLAB Sverige
servet.eken@synlab.se
Christina Ekström
Överläkare
SYNLAB Sverige
Britta Löfdahl
Överläkare
SYNLAB Sverige
 

 

Kontaktuppgifter

SYNLAB Klinisk patologi och cytologi
Nytorpsvägen 28
08-123 191 00