Nyheter

2024-01-15Möjlighet att webb-boka tid för provtagning i Göteborg & Mölndal
2023-11-23SYNLAB i Affärstidningen Näringsliv
2023-11-20Ny analyskatalog 5/12
2023-09-29Ändringar gällande metoden för S-Troponin T
2023-06-27Ny analysmetod för Vaskulitscreening (ANCA + GBM)
2023-06-26SYNLAB öppnar nytt närlab
2023-06-01Ny analyskatalog från SYNLAB från och med 2023-06-12
2023-02-22Justering av referensintervallet för S-PTH
2023-02-22Ny beräknad analys; S-non-HDL-kolesterol
2023-01-23Debitering för kvoter och beräkningar