Provtagning

Information och förberedelser

Remiss krävs

För att komma till oss behöver du en remiss från din vårdgivare.
Kostnaden för provtagning och analys ingår ofta i läkarbesöket. Skall du själv stå för provtagnings- och analyskostnad och vill ha prisuppgift innan, kontakta oss via e-post info@synlab.se.

 

Blodprovtagning

Undvik fet mat och alkohol dagen före provtagningen och avstå från rökning de närmaste timmarna före provtagningen.

Om du ska lämna fasteprov innebär det att du inte får äta efter klockan 20.00 kvällen före provtagningen och tills provet är taget. Vatten, te och kaffe utan socker, mjölk eller grädde är tillåtet.

För att analysresultatet ska bli rättvisande bör man vila sittande i 15 minuter före provtagning.

Muskelansträngning och stress kan påverka analysen.

 
Belastningstester

Glukosbelastning görs på samtliga våra närlaboratorier. För tidsbokning se närlaboratoriernas kontaktuppgifter här >>.

Undersökningen tar 2 timmar. För att få ett rättvisande resultat är vissa förberedelser nödvändiga.
Under respektive belastning kan patientinformation om förberedelser läsas och skrivas ut.

Biobank

Prov i vården sparas

Du kan behöva lämna prov när du undersöks i vården. De flesta prov som tas i vården förstörs efter att analysen är klar. Vissa prov kan komma att sparas i en biobank, framför allt för din vård. Sparade prov får enligt biobankslagen användas för olika ändamål.

Sparade prov i biobanker får användas till

Du kan begränsa hur prov används

Du har rätt att begränsa vad ditt sparade prov får användas till. Det gör du genom att logga in på 1177.se och skicka in en begäran via ”Samtycke prov i biobank”.

Du kan också gå in på biobanksverige.se och hämta blanketten ”E1. Ändring av samtycke”. Den ifyllda blanketten skickas in till den region där prov togs. Adresser hittar du på biobanksverige.se.

Patientanvisningar

Avföringsprov

Fekalt blod med Actim Fecal Blood Test

Avföringsprov med pinne

Avföringsprov taget med sked

Tejpprov

 
Urinprovtagning och insamling
 
Klamydia och gonorré